La UCI del Hospital del Henares de Madrid galardonada a nivel nacional