La Especialidad de Medicina Intensiva. Task Force de la WFSICCM